[Status] Perigi Fasa 2 : Afghanistan

Aidil Adha nak dekat dah..

Dah daftar ke belum?

Harus kita terbang, adalah untuk pulang.
Burung tetap akan terbang, meninggalkan dahannya.

Al-Qur’an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu dan kepastian sebagai ukuran kemiskinan namun Al-Qur’an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeza pendapat dalam menetapkan tahap kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai titik ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bahagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang diperoleh dari usaha di pelbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan kepada orang yang berhak dengan taraf yang berbeza-beza yang dipotong dalam jumlah pendapatan setahun, tetapi pembahagiannya dapat dilakukan sepanjang waktu. Dalam zakat terdapat ketentuan bahawa suatu pendapatan atau kekayaan wajib menunaikan zakat jika dalam setahun sudah memenuhi nishab.

Pandangan Islam tentang kemiskinan

Dari Bahasa aslinya (Arab), kata miskin diambil dari kata ‘sakana’ yang bererti ‘diam atau tenang’. Manakalanya kata fakqr bererti ‘tulang punggung’. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya atau dalam Bahasa lain, beban yang di pikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Hakikatnya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang memerlukan penyelesaian, bahkan merupakan satu cabaran yang wajib diperangi. Usaha-usaha mencari penyelesaian perlu dilakukan, tetapi ini bukan bererti kita menafikan qada’ dan qadar Allah S.W.T. terhadap setiap makhluk-Nya.

Di antara prinsip Islam, setiap permasalahan ada penyelesaiannya. Setiap penyakit ada ubatnya. Dia yang menjadikan penyakit, dan Dia jugalah yang menyembuhkannya. Jika kemiskinan ditakdirkan oleh Allah S.W.T., maka pembebasan dari belenggu kemiskinan juga merupakan takdir Allah S.W.T. juga.

Dari Bahasa aslinya (Arab), kata miskin diambil dari kata ‘sakana’ yang bererti ‘diam atau tenang’. Manakalanya kata fakqr bererti ‘tulang punggung’. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya atau dalam Bahasa lain, beban yang di pikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Hakikatnya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang memerlukan penyelesaian, bahkan merupakan satu cabaran yang wajib diperangi. Usaha-usaha mencari penyelesaian perlu dilakukan, tetapi ini bukan bererti kita menafikan qada’ dan qadar Allah S.W.T. terhadap setiap makhluk-Nya.

Di antara prinsip Islam, setiap permasalahan ada penyelesaiannya. Setiap penyakit ada ubatnya. Dia yang menjadikan penyakit, dan Dia jugalah yang menyembuhkannya. Jika kemiskinan ditakdirkan oleh Allah S.W.T., maka pembebasan dari belenggu kemiskinan juga merupakan takdir Allah S.W.T. juga.